Како прикупити накнаду за отпуштање
Anonim

Након разрјешења запосленог који је радио по уговору о раду, потребно је обрачунати и обрачунати накнаду за неискоришћене дане годишњег одмора. Да би се израчунала надокнада, потребно је слиједити Уредбу Владе Руске Федерације о посебностима израчунавања просјечне плаће.

Инструкција

1

Да би се израчунала просјечна зарада, потребно је обезбиједити све врсте исплата од овог послодавца, без обзира на изворе тих исплата. У обрачуну накнаде се не узимају социјална давања, као што су материјална помоћ, боловања, дани одмора. Вријеме које се троши на социјалне накнаде такође се не узима у обзир.

2

Да би се израчунала просечна зарада, потребно је узети последњих 12 месеци рада, чак и ако је надокнада остварена у протеклих неколико година.

3

Висину просјечне зараде за један дан рада морате одредити и помножити с бројем дана неискориштеног одмора. Ако износ или број дана надокнаде мора бити заокружен, онда се то ради у корист радника.

4

Ако је одређени радник радио мање од 1 календарске године прије отпуштања, онда се просјечна зарада израчунава на основу стварних сати рада. Број дана надокнаде такође се израчунава на основу стварних радних сати.

5

Са 11 мјесеци рада, накнада се исплаћује за све дане планираног одмора за једну годину.

6

Обрачун просјечне зараде је заснован на календарским данима у години. Викенди и празници се не одбацују из обрачуна.

7

Да би се одредио број дана за које је накнада доспјела, потребно је узети укупно радно искуство запосленог у овој организацији, израчунати број дана одмора за вријеме рада и узети број дана одсуства кориштених у вријеме отказа. Радно искуство не укључује вријеме одсуства запосленог без ваљаних разлога, вријеме отпуштања са посла, како је предвиђено чланом 76 Закона о раду Руске Федерације, вријеме допуста за бригу о дјетету до пунољетства, одсуство без уздржавања, боловање. Бројање радног искуства је од тренутка уписа уговора о раду.

  • када и како наплатити отпремнину