Како се мијењају прописи о раду
Anonim

Правила распореда рада организације утврђују се успостављеним интерним прописима, који се регулишу регулативним актом у складу са Законом о раду. Правила се односе на све запослене у организацији, без изузетка. Не постоји јединствен облик прописа о раду, закон прописује само правила на која се морају придржавати.

Инструкција

1

Компетентна формулација иновација, координација промена са радним колективним саветом и усвајање од стране руководства.

2

Првобитно усвојена стварањем организације прописа о раду, мора бити одобрена потписом директора у горњем углу насловне странице, а није потребна додатна наредба. Представници радничког колектива су укључени у израду правила, или је готов нацрт правила договорен непосредно прије одобрења директора.

3

Надлежност вијећа радног колектива укључује преговоре у циљу иницирања увођења промјена у распореду рада. Наиме, одбор нема право на било какве измјене, али може поднијети захтјев послодавцу који мора узети у обзир мишљење запослених приликом одобравања увођења измјена прописа о раду.

4

Да би се измијенила одобрена правила, потребно је формулирати те допуне и измјене које ће се извршити у основном тексту у облику посебног документа. Затим координирати иновације са представницима вијећа и издати наредбу или наредбу да се уведу промјене у правила дјеловања.

5

Други начин за измјене је усвајање нових правила у другом издању. У овом случају добијате нови документ са свим иновацијама. Али онда је потребно издати наредбу о укидању претходних правила и наредби о усвајању нових прописа о раду .

6

Прихваћена правила од дана њиховог усвајања ступају на снагу, или у правилима одређује датум ступања на снагу и тада је тај дан наведен иу налогу. Често измене правила ступају на снагу након одобрења од стране менаџмента. За то време могу постојати било какве промјене у законодавству које могу бити у супротности са измијењеним правилима рада. Стога је потребно предвидјети такав тренутак и укључити у измјене и допуне клаузулу у којој се наводи да, ако су усвојена правила у сукобу са законодавством, тада би се законске норме требале примјењивати све док се не донесу нова правила прописа о раду или у њих уведу нови амандмани.

Обрати пажњу

У случају неслагања, послодавац и даље има право да усвоји правила или изврши измјене, након чега се може уложити жалба суду или државној инспекцији рада.

Добар савет

Промене правила треба поставити на огласну таблу како би се упознали са свим запосленима.