Како попунити радну свеску: пример
Anonim

Радна свеска је главни документ, који одражава готово све радне активности. Садржи личне податке запосленог, положај који је замијењен, потицаје, награде, евиденцију отказа.

Лични подаци у радној свесци


На почетној страници радне књижице наводе се лични подаци као презиме, име, име и презиме, датум рођења, образовање, занимање (специјалност). Основа за унос података о образовању су дипломе које потврђују завршетак студија на универзитетима и факултетима. Надаље, наводи се датум попуњавања радне књижице, потпис власника, потпис службеника особља или друго лице одговорно за његово одржавање и издавање особе и печат организације.

Информације о послу


Бројне наредне странице радне свеске имају за циљ директно уношење информација о раду. Број записа уноси се у колону бр. 1, у колону бр. 2, датум израде записа (година, дан, мјесец). Колона 3 има за циљ да наведе информације о пријему на посао, о преласку на други посао, о отпуштању. Приликом подношења информација о отпуштању потребно је навести разлог, позивајући се на одређени члан Закона о раду.
Све радње водича за запошљавање, прелазак на други посао или отпуштање су званичне и издају се у облику налога или налога, чији се број и датум пуштања уносе у означену колону бр.
Запис о запослењу може се направити, на пример, као што следи: "Бр. 1 09.18.2003 ДОО" Прехрамбена Компанија "Мотор". Прихваћен на позицију менаџера особља. Налог бр. 25 од 18.09.2003. "Запис посла у случају трансфера на било коју другу позицију може бити:" Бр. 7/15/2012 Пренесено на позицију менаџера складишта. Наредба бр. 6 од 01.02.2010. "На пример, можете дати следећи податак о отпуштању:" Бр. 2 05/19/2003 Одбачен по сопственој вољи, члан 80 Закона о раду Руске Федерације. Шеф кадровске службе О.И. Иванова (потпис). Наредба бр. 52 од 23. јула 2011. године. "Истовремено, обавезно је у записнику о отпуштању назначити позицију, презиме и иницијале запосленог у кадровском одјелу или особу која га замјењује, као и потпис и печат организације.
Радна књижица се води у кадровском одјелу за вријеме трајања рада њеног власника у овој организацији и издаје се запосленику само на дан отпуштања од стране службеника кадровске службе или другог лица које дјелује као његов. Од информација о радном искуству садржаном у радној књижици, зависи од величине пензионог садржаја након достизања одговарајуће старости.